Fundacja Artystyczno-Edukacyjna Anny Niedźwiedź

Fundacja Artystyczno-Edukacyjna Anny Niedźwiedź

Statut Fundacji Artystyczno-Edukacyjnej Anny Niedźwiedź
Konto Fundacji:
28 1140 2004 0000 3102 7569 3986

Zarówno działalność artystyczna, jak i edukacyjna to misja o głębokim społecznym znaczeniu. O szczególnej roli jaką ma edukacja-artystyczna na kształtowanie wrażliwości, determinacji w dążeniu do celu, rozwijaniu osobowości i kreatywności powstawała już oszałamiająca ilość opracowań naukowych. Z myślą o wspieraniu tych dwóch niezwykle istotnych aktywności kulturowych powstała Fundacja Artystyczno-Edukacyjna Anny Niedźwiedź. O cywilizacyjnej potrzebie objęcia patronatem instytucji podobnych zakresem działań do Szkoły Baletowej Anny Niedźwiedź wiedziały już społeczeństwa antyczne tworząc instytucję mecenatu. W późniejszym czasie pośród osób szczególnie świadomych wartości kultury, sztuki i edukacji możemy wymienić m.in. Fryderyka I Barbarossę bez którego Uniwersytetu w Bolonii (najstarszego uniwersytetu cywilizacji łacińskiej) by nie powstał, Napoleon III Bonaparte patronującego powstaniu Opery Paryskiej, księcia Piotra Urysowa i angielskiego impresario Michael Maddox, którzy wsparli powstanie baletu Balshoi. Aby ułatwić możliwość filantropijnych działań życzliwym nam osobom i instytucjom stworzona została Fundacja Artystyczno-Edukacyjna Anny Niedźwiedź. Do głównych jej celów należy m. in. organizowanie dodatkowych funduszy na spektakle zarówno ze środków publicznych jak i prywatnych; występowanie o stypendia artystyczne dla wybitnie uzdolnionej młodzieży; stworzenie warunków dalszej edukacji dla uczniów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej; nawiązywanie współpracy z zagranicznymi ośrodkami przy udziale środków europejskich, szczegółowe cele fundacji znajdują się w jej statucie. Działalność fundacji będzie otwarta na wszelkie inicjatywy służące krzewieniu kultury i wspierania rozwoju młodych adeptów sztuki. Dla wychowanków Szkoły Baletowej Anny Niedźwiedź, świadomość tego, że przedsięwzięcia tworzone z myślą o nich i przy ich udziale wspierane są przez znaczących patronów z pewnością będzie miała wpływ na ich motywację i poczucie dumy z przynależności do objętej kuratelą grupy. Mamy szczerą nadzieję, iż również pośród Państwa znajdą się osoby, które adekwatnie do swoich możliwości będą chciały podtrzymywać wielowiekową tradycję mecenatu.


ZARZĄD
Gabriel Kaczmarek
Prezes Zarządu

RADA FUNDACJI
Anna Niedźwiedź
Przewodnicząca

Anna Namyślak
Sławomir Wrembel
Członkowie

Szanowni Państwo,
patrząc wstecz na ponad dwudziestoletnią historię szkoły zawsze czuję wzruszenie i wdzięczność przypominając sobie niezliczoną ilość dobrych słów, drobnych i większych gestów wsparcia, wspólnych chwil radości z sukcesów wychowanków i dumy z naszych projektów artystycznych. O tym jak ważna jest pasja w życiu nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Rozwój talentu, kształtowanie poczucia własnej wartości, nauka, determinacja w dążeniu do celu i umiejętność kooperacji w grupie, to tylko część idei, które zaszczepiliśmy setkom podopiecznych. Trudno mi wyobrazić sobie doprowadzenie do tak wysokiego poziomu edukacyjnego i artystycznego szkoły bez wsparcia ze strony życzliwych osób, których gesty odpowiadały na bieżące potrzeby szkoły, ale także dawały mi energię do dalszego jej rozwijania i poczucie, że jest ona ważna w życiu wielu osób. Dlatego też pragnę przekazać serdeczne podziękowania w imieniu swoim oraz grona dotychczasowych wychowanków wszystkim tym, którzy przez ponad 20 lat jej istnienia wspomogli szkołę.
Anna Niedźwiedź
Dyrektor i założycielka Szkoły

Wsparcie szkoły

Mecenasi i sponsorzy

sponsor

„Konkludując: tę dziedzinę edukacji artystycznej [balet – przyp. red.] należy prywatyzować, ale jednocześnie finansowo wspierać i odpowiednio promować. (…) Prywatnie będzie taniej, lepiej skuteczniej i na wyższym artystycznym poziomie.”
Sławomir Pietras
w Angorze podsumowując recenzję Impresji Zimowych, spektaklu naszej szkoły.

Instytucja mecenasa przedsięwzięć związanych ze sztuką, kulturą i edukacją ma wielowiekową tradycję. O jej kluczowej roli dla rozwoju wspomnianych dziedzin niech świadczy fakt, iż nazwa ta wywodzi się od rzymskiego polityka, patrycjusza, przyjaciela cezara Oktawiana Augusta – Gajusz Cilniusz Mecenasa, którego imię stało się synonimem protektora wszelkich działań artystycznych. Chęć zapewnienia naszym wychowankom jak najlepszych warunków rozwoju, najlepszego wyposażenia sal oraz możliwości przyznawania stypendiów szczególnie uzdolnionym spośród nich skłania nas do otworzenia się właśnie na wspomniany, obecny już w starożytnym Rzymie, rodzaj protekcji – mecenat artystyczny. Zainteresowanym zostaniem Mecenasem Szkoły Baletowej Anny Niedźwiedź prosimy o kontakt, logo patrona będzie zawsze prezentowane wraz z logiem naszej szkoły na wszystkich promujących ją materiałach papierowych i multimedialnych, w szczególności związanych z naszymi spektaklami, gdzie liczyć będzie mógł na honorowe miejsca.

Popularność naszych spektakli – w Teatrze Wielkim Alicję w Krainie Czarów zobaczyło już 6000 osób, a jeśli tendencja się utrzyma do końca roku będzie ich już 10 tysięcy. Podobnie przedstawienie prezentowane na naszej Scenie Młodego Widza mieszczącej się na Auli im. Brunona Czajkowskiego, podczas 14 serii miało okazję zobaczyć 2000 widzów. To zobowiązuje. Dlatego czując potrzebę doskonalenia jakości naszych przedsięwzięć artystycznych oraz móc dofinansowywać szczególnie wyszukane kostiumy i dekoracje chcielibyśmy pozyskać sponsorów dla naszych spektakli. Logo wspierającej nas instytucji będzie występowało we wszystkich elementach promocyjnych rozpowszechnianych drogą tradycyjną i elektroniczną, obecne również będzie w przestrzeni towarzyszącej wystawianiu danego przedstawienia. Zainteresowanych prosimy o kontakt.

1% dla Szkoły

Również przy rozliczaniu PITu mogą Państwo przyczynić się do rozwoju naszych projektów artystycznych. Szkoła może pozyskiwać wsparcie materialne poprzez przekazywanie 1% podatku dzięki życzliwości Fundacji Muzycznej Apollo, która przekaże na działania artystyczne wszystkie wpłaty otrzymane z dopiskiem „Szkoła Baletowa Anny Niedźwiedź”. Serdecznie wszystkim dziękujemy za wspieranie nas również tą drogą.

Dane, które należy wpisać w formularzu rozliczeniowym to:

Fundacja Muzyczna Apollo, KRS 0000217999
z dopiskiem: Szkoła Baletowa Anny Niedźwiedź

Aktualne potrzeby Szkoły

Instytucje edukacji i kultury współtworzą nie tylko pedagodzy, artyści i osoby nimi administrujące, ale przede wszystkim społeczność ludzi podzielających idee, sympatyzujących z działaniami i aktywnie zaangażowanych w życie organizacji. Bardzo cieszy nas fakt, iż krąg osób życzliwych Szkole Baletowej Anny Niedźwiedź stale się powiększa, co utwierdza nas w przekonaniu, że misja rozwijania talentów młodego pokolenia jest ważna dla wielu osób. W szczególności wyrazy wdzięczności kierujemy do rodziców naszych wychowanków, bez których zaangażowania realizowanie tak ambitnych projektów jak Alicja w Krainie Czarów byłoby niezwykle trudne.
Dzięki Państwu udało nam się wyposażyć widownię Auli im. Brunona Czajkowskiego w ilość krzeseł umożliwiającą zaproszenie licznej widowni na spektakle naszej młodziutkiej sali teatralnej. Złota naklejka fundatora miejsca jest symboliczną cegiełka gmachu sztuki, który wspólnymi siłami budujemy.
Funkcjonowaniu Szkoły towarzyszy wiele mniejszych i większych potrzeb. Dlatego w przypadku, gdy wymieniają Państwo sprzęty audio/video w domu, mają zalegające w domu stare instrumenty np. nieużywane pianino po babci to nim zdecydujecie się je wydać lub wyrzucić to prosimy o informację, gdyż może akurat jest to sprzęt, którego potrzebujemy. Jeśli ktoś z Państwa chciałby przyczynić się do szybszego rozwoju Szkoły, ułatwić jej działalność i pomóc w jej współtworzeniu, to poniżej zamieszczamy listę bieżących potrzeb:

  • Krzesła na potrzeby powstającego, absolutnie wyjątkowego Teatru Cortiqué
  • Projektor – może w miejscu Państwa pracy wymieniają urządzenie tego typu na nowsze, wtedy szkoła chętnie przyjmie starszy model.
  • Sprzęty audio/video: głośniki, odtwarzacze muzyczne i video zawsze znajdą w szkole swoje zastosowanie.
  • Air Training Set – dochód z kalendarzy dostępnych w Saloniku Baletowym zostanie przeznaczony na jej zakup. (Zdjęcie poniżej)

Gwarantujemy, że Państwa wsparcie zostanie dobrze wykorzystane z pożytkiem dla wszystkich.

Wsparcie szkoły