• Kiedy szkoła rozpoczyna działalność? Czy jest zgoda ministerstwa na funkcjonowanie takiej placówki?
 • Nasza szkoła zarejestrowana jest w ewidencji niepublicznych szkół artystycznych, prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 619/32/2012

 • Czy szkoła kończy się wydaniem zawodowego świadectwa?
 • Absolwenci po zdaniu egzaminu komisyjnego otrzymują dyplom zawodowego tancerza.

 • Ile lat trwać będzie nauka?
 • Szkoła kształci w trybie 6 letnim lub 9 letnim.

 • Kto może się do niej dostać? Jakie predyspozycje powinna mieć dziewczynka, która chce zostać zawodową tancerką?
 • Rekrutacja przeprowadzana jest podczas egzaminu wstępnego, podczas którego oceniane są kwalifikacje ucznia na podstawie pkt przyznawanych podczas egzaminu.Oceniane są predyspozycje fizyczne, t.j
  gibkość,
  budowa ciała,
  rozciągnięcie,
  skoczność.

 • Czy wcześniej musiała już chodzić na lekcje baletu?
 • Jeśli dziecko przychodzi już z przygotowaniem?
  Nauka w szkole trwa 9 lat dla uczniów przyjmowanych od podstawowego poziomu nauczania, najpóźniej do 10 roku życia.
  Nauka w szkole trwa 6 lat dla uczniów po Szkole Baletowej Anny Niedźwiedź, lub innym przygotowaniu gimnastyczno-baletowym.

 • Jaki będzie program nauki? Czy taki sam jak w publicznych szkołach baletowych?
 • Program nauczania jest skoncentrowany wyłącznie na przedmiotach artystycznych, ponieważ jest to szkoła popołudniowa.

 • Czy uczennice będą mogły wybierać inne techniki tańca, czy program obejmuje jedynie taniec klasyczny?
 • Ilość technik tańca rośnie w kolejnych klasach. Dochodzą techniki tańca współczesnego, ludowego, charakterystycznego.