Programy nauczania, ramowe plany nauczania i dokumentacja przebiegu nauczania, według których odbywają się zajęcia w Niepublicznej Szkole Sztuki Tańca, oparte są na zapisach zawartych w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych:

 • cykl 6-letni – Rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2010 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 15, poz.69);
 • cykl 9-letni – Rozporządzenie z dnia 2 lipca 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 1039).
 • Przedmioty w 9-cio letnim toku nauczania szkoły baletowej:

  • taniec klasyczny
  • taniec współczesny
  • taniec ludowy i charakterystyczny
  • taniec dawny
  • stretching
  • repertuar
  • praktyki sceniczne
  • rytmika
  • umuzykalnienie
  • audycje muzyczne
  • historia tańca
  • zasady charakteryzacji
  • akrobatyka

  Przedmioty w 6-cio letnim toku nauczania szkoły baletowej:

  • taniec klasyczny
  • taniec współczesny
  • taniec ludowy i charakterystyczny
  • techniki wspomagające
  • umuzykalnienie
  • wybrane wiadomości z wiedzy o tańcu
  • repertuar i podstawy improwizacji tanecznej

  Absolwent Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca:

  • posługuje się różnymi technikami tańca (taniec klasyczny, taniec współczesny, taniec ludowy, taniec charakterystyczny);
  • świadomie posługuje się językiem tańca;
  • zna historię rozwoju sztuki tańca w Polsce i na świecie oraz kanon dzieł tanecznych;
  • posiada podstawowe wiadomości o muzyce, zna zasady interpretacji i kreowania postaci scenicznych w wybranej technice i w dowolnym stylu choreograficznym;
  • umie pracować w zespole;
  • posiada niezbędne kwalifikacje do występów publicznych;
  • posiada doświadczenie sceniczne.