Program nauczania

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Umów się na spotkanie rekrutacyjne! Kliknij TUTAJ

 

Zawodową edukację baletową realizujemy w ramach Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca w Poznaniu, która powstała z myślą o uzdolnionych dzieciach kochających balet. Takich, które chciałby przygotowywać się do profesjonalnej kariery scenicznej i zdobyć wykształcenie artystyczne.

Szkoła zarejestrowana jest w ewidencji niepublicznych szkół artystycznych, prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (nr 619/32/2012) co oznacza, że po jej ukończeniu i zdaniu egzaminu komisyjnego, każdy absolwent otrzymuje dyplom zawodowego tancerza. Opieka ministerialna wiąże się także z nadzorem nad kadrą pedagogiczną, co stanowi dodatkową gwarancję najwyższych standardów nauczania.

Nauka w szkole trwa 9 lat dla uczniów przyjmowanych od podstawowego poziomu nauczania, najpóźniej do 10 roku życia. Nauka w szkole może trwać także 6 lat dla uczniów po innych szkołach baletowych oraz tych z przygotowaniem gimnastyczno-baletowym.

Zajęcia dla dzieci odbywają się w godzinach popołudniowych. W trakcie nauki realizowane są przedmioty zawodowe (taneczne) oraz wybrane przedmioty z dziedziny muzyki, charakteryzacji oraz historii baletu. Taki system nauki dostosowany jest do potrzeb uczniów kształcących się w dziennych szkołach ogólnokształcących. W klasie pierwszej zajęcia dla dzieci odbywają się trzy razy w tygodniu, a w klasach starszych cztery razy w tygodniu.

Po ukończeniu edukacji absolwent Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca potrafi posługiwać się  różnymi technikami tańca, zna historię rozwoju sztuki tańca w Polsce i na świecie oraz kanon dzieł tanecznych; posiada podstawową wiedzę o historii muzyki, zna zasady interpretacji i kreowania postaci scenicznych w wybranej technice i w dowolnym stylu choreograficznym; umie pracować w zespole, posiada niezbędne kwalifikacje do występów scenicznych oraz posiada doświadczenie w tym zakresie.

 

Przedmioty w 9-cio letnim toku nauczania szkoły baletowej

 • taniec klasyczny
 • taniec współczesny
 • taniec ludowy i charakterystyczny
 • taniec dawny
 • stretching
 • repertuar
 • praktyki sceniczne
 • rytmika
 • umuzykalnienie
 • audycje muzyczne
 • historia tańca
 • zasady charakteryzacji
 • akrobatyka

Przedmioty w 6-cio letnim toku nauczania szkoły baletowej

 • taniec klasyczny
 • taniec współczesny
 • taniec ludowy i charakterystyczny
 • techniki wspomagające
 • umuzykalnienie
 • wybrane wiadomości z wiedzy o tańcu
 • repertuar i podstawy improwizacji tanecznej

Przedmioty podstawowe

 • taniec klasyczny
 • taniec charakterystyczny
 • taniec współczesny
 • rytmika
 • repertuar
 • akrobatyka

Przedmioty uzupełniająco-wspomagające

 • partnerowanie
 • pilates
 • stretching

Przedmioty teoretyczne

 • audycje muzyczne
 • wiedza o tańcu
 • zasady charakteryzacji

 

Programy nauczania, ramowe plany nauczania i dokumentacja przebiegu nauczania, według których odbywają się zajęcia w Niepublicznej Szkole Sztuki Tańca, oparte są na zapisach zawartych w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych:

cykl 6-letni – Rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2010 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 15, poz.69);
cykl 9-letni – Rozporządzenie z dnia 2 lipca 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 1039).