Program nauczania

Umów się na spotkanie rekrutacyjne! Kliknij TUTAJ

Niepubliczna Szkoła Sztuki Tańca w Poznaniu gwarantuje zawodową edukację baletową dzieci i młodzieży, które wiążą swoją przyszłość z profesjonalną karierą sceniczną. 

Szkoła zarejestrowana jest w ewidencji niepublicznych szkół artystycznych, prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (nr 619/32/2012). Po jej ukończeniu i zdaniu egzaminu dyplomowego, każdy absolwent otrzymuje tytuł zawodowego tancerza. Nadzór pedagogiczny pełni Centrum Edukacji Artystycznej, co stanowi dodatkową gwarancję najwyższych standardów nauczania.

Nauka w Szkole trwa 9 lat. Uczniowie przyjmowani są w drodze egzaminu kwalifikacyjnego po ukończeniu 8 roku życia. Dla dzieci poniżej 8 roku życia utworzona została klasa elementarna. Jej celem jest przygotowanie dzieci w wieku 6-7 lat do profesjonalnego kształcenia. 

Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych. W procesie edukacji realizowane są przedmioty zawodowe praktyczne oraz wybrane przedmioty z dziedziny muzyki, charakteryzacji oraz historii tańca. W klasach I-III zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu, w klasach IV-IX cztery razy w tygodniu.

Po ukończeniu edukacji absolwent Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca w Poznaniu:

 • operuje różnymi technikami tańca,
 • zna historię rozwoju sztuki tańca i historii muzyki w Polsce i na świecie,
 • zna zasady interpretacji i kreowania postaci scenicznych,
 • umie pracować w zespole,
 • posiada niezbędne kwalifikacje do występów na profesjonalnych scenach.

Przedmioty w 9-cio letnim toku nauczania Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca w Poznaniu

 • taniec klasyczny
 • taniec ludowy i charakterystyczny
 • partnerowanie
 • jazz
 • praktyki sceniczne
 • rytmika
 • stretching
 • contortion
 • akrobatyka
 • umuzykalnienie
 • audycje muzyczne
 • historia tańca
 • zasady charakteryzacji
 • techniki uzupełniające

Przedmioty podstawowe

 • taniec klasyczny
 • taniec charakterystyczny
 • jazz
 • partnerowanie
 • rytmika
 • techniki uzupełniające
 • akrobatyka

Przedmioty uzupełniająco-wspomagające

 • pilates
 • stretching
 • contortion
 • zasady charakteryzacji

Przedmioty teoretyczne

 • umuzykalnienie
 • audycje muzyczne
 • historia tańca

Zajęcia dodatkowe

 • akrobatyka aerial (koło/trapez, szarfa)

Programy Nauczania,Ramowe Plany Nauczania, zasady klasyfikowania i promowania uczniów realizowane są według rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych.

Rozporządzenie z dnia 6 września 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1793).
Rozporządzenie z dnia 16 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz.1023).