Balet dla dzieci - lekcja pokazowa

Balet dla dzieci w naszej Szkole opiera się na autorskiej metodzie szkoły sztuk. Co roku uczniowie prezentują rodzicom swoje umiejętności podczas lekcji pokazowych.

Pierwsze takie lekcje w tym semestrze odbyły się w marcu. Swoim rodzicom zaprezentowali się uczniowie profilu akrobatycznego. W tym tygodniu odbyła się lekcja pokazowa dzieci, które uczęszczają do grupy na profilu edukacja baletowa.

Balet dla dzieci w Poznaniu

Zajęcia na profilu edukacja baletowa są dostosowane do wieku dzieci ich predyspozycji i zdolności. Na zajęciach dzieci rozwijają swoje hobby, artystyczne pasje, zawierają nowe znajomości, często też pokonują swoją nieśmiałość i biorą udział w występach na profesjonalnej scenie teatralnej.

  • Dzieci w wieku 3-5 lat zapisywane są na zajęcia wg kolejności zgłoszeń, zgodnie z liczbą miejsc w klasach. Zajęcia dla dzieci odbywają się w grupach, które tworzone są przez nas ze względu na dojrzałość i umiejętności uczniów.
  • Dzieci starsze  w wieku od 6-17 lat biorą udział w spotkaniu rekrutacyjnym. W ten sposób oceniamy predyspozycje i zdolności uczniów i proponujemy im odpowiednią grupę zajęciową.

Balet dla dzieci – lekcje pokazowe

Lekcja pokazowa grupy 4C odbyła się 2.04.2019 r. Uczennice zaprezentowały rodzicom swoje osiągnięcia, które zdobywają podczas zajęć. W trakcie nauki uczniowie nabywają umiejętności baletowe i akrobatyczne. Swoje talenty prezentują także na scenie Teatru Cortiqué. Udział dzieci w profesjonalnych spektaklach jest przede wszystkim narzędziem edukacji naszych uczniów i sposobem na kształtowanie ich kompetencji społecznych.

Cieszymy się, że uczniowie profilu niezawodowego, którzy kochają taniec i ruch realizują swoje artystyczne pasje, robiąc ogromne postępy podczas najlepszych zajęć baletowych w Poznaniu!