Bezpieczeństwo w czasie pandemii

Procedury bezpieczeństwa w Szkole Baletowej Anny Niedźwiedź w Poznaniu, w związku z realizacją zadań programowych w budynku Szkoły, obowiązujące w trakcie epidemii COVID-19.

Od 1 czerwca rozpoczęliśmy zajęcia stacjonarne w naszej szkole. W związku z powrotem uczniów do szkoły, wprowadziliśmy procedury na potrzeby zachowania podwyższonego reżimu sanitarnego w czasie pandemii COVID-19.

Procedury obejmują m.in. przestrzeganie zasad takich jak:

 • Zajęcia odbywają się na wybranych salach baletowych podanych w planie z zachowaniem określonych przez GIS i MZ wytycznych. Lekcja kończy się kilka minut wcześniej, aby skutecznie wydezynfekować salę.
 • Kameralne sale i małe grupy uczniów w każdej z klas
 • Uczniowie/uczestnicy zajęć przyjeżdżają do Szkoły punktualnie, wchodzą do budynku z osłoniętymi ustami i nosem, nie wcześniej niż kilka minut przed rozpoczęciem zajęć, w strojach ćwiczebnych. W przerwach i podczas wyjścia również osłaniają usta i nos.
 • Wszystkie osoby przebywające na terenie Szkoły są zobowiązane do zasłaniania ust i nosa oraz mycia i dezynfekowania rąk.
 • Ograniczamy do niezbędnego minimum (z zachowaniem dystansu społecznego) możliwość korzystania i pozostawiania rzeczy w szatniach i garderobach.
 • Uczniowie do Szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 • Do Szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze Szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników Szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 • Szkoła przygotowała ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami, prosimy o sprawdzenie, którym wejściem wchodzi klasa 
 • Szkoła usunęła z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, pedagog będzie je systematycznie dezynfekować.
 • Przy wejściu do Szkoły są umieszczone płyny/żele do dezynfekcji rąk i obligujemy wszystkich dorosłych do korzystania z niego.
 • W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych są wywieszone instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.
 • Szkoła zapewnia środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i drążków w salach baletowych.

W przypadku pytań pozostajemy do dyspozycji