Klasa cyrkowa

Zajęcia na profilu cyrkowym rozwijają koordynacją ruchową, pozwalają zdobyć doświadczenie z zakresu gry aktorskiej oraz praktycznych umiejętności obejmujących:

  • żonglerkę,
  • ekwilibrystykę,
  • akrobatykę powietrzną,
  • techniki taneczne,
  • charakteryzację sceniczną.

Klasa cyrkowa została stworzona z myślą o dzieciach, które chcą w jeszcze większym stopniu rozwijać swoje umiejętności taneczne i akrobatyczne, uzupełniając je o grę aktorską, pracę z różnymi przyrządami i rekwizytami ekwilibrystycznymi oraz naukę podstaw charakteryzacji scenicznej. 

Podstawa programowa klasy cyrkowej

Każda ze specjalności realizowana jest pod kątem umiejętności, predyspozycji i możliwości każdego ucznia. Zajęcia w klasie cyrkowej przeznaczone są dla  dzieci, które:

  • wykazują wysoką sprawność fizyczną i psychomotoryczną,
  • chcą rozwijać wszechstronne umiejętności, aby wykorzystać je podczas występów na scenie.

Klasa cyrkowa jest doskonałym uzupełnieniem zajęć tańca klasycznego oraz akrobatyki. Naukę na tym profilu mogą rozpocząć dzieci od 6 roku życia. 

Zapisy

Dzieci biorą udział w spotkaniu rekrutacyjnym, podczas którego komisja ocenia indywidualne predyspozycje ucznia i proponuje grupę zajęciową, w której dziecko ma największe szanse na rozwój.