Klasa patronacka

Klasa artystyczna pod patronatem Szkoły Baletowej Anny Niedźwiedź w Poznaniu to połączenie codziennej edukacji dziecka z jego wszechstronnym rozwojem artystycznym. Projekt jest unikatowy w skali kraju i skierowany jest do uczniów przyszłych klas pierwszych.

W trosce o rozwój swarzędzkich talentów!

Od nowego roku szkolnego 2019/2020 w  Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu rusza klasa patronacka.

Klasa artystyczna – do kogo kierowany jest projekt?

Klasa pod patronatem Szkoły Baletowej Anny Niedźwiedź w Poznaniu ma na celu zapewnienie uczniom z terenu gminy Swarzędz możliwości pogodzenia edukacji szkolnej z udziałem w procesie edukacyjnym wg autorskiej koncepcji wszechstronnej edukacji artystycznej. Wspieranie talentów będzie odbywać się m.in. poprzez naukę tańca i akrobatyki pod czujnym okiem pedagogów ze Szkoły Baletowej Anny Niedźwiedź.

Nabór do klasy artystycznej

Uczniowie klasy patronackiej będą realizować podstawowy program nauczania. Dodatkowo 3 razy w tygodniu będą brali udział w zajęciach artystycznych w Szkole Baletowej Anny Niedźwiedź w Poznaniu.  Dzieci, które będą chciały uczęszczać do klasy patronackiej, wezmą udział w rekrutacji, która będzie odbywać się na takich samych zasadach, jak do wszystkich klas ogólnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu. Początkowo projekt zakłada trzyletni tryb nauczania. Po zakończeniu trzyletniej edukacji uczniowie otrzymają dwa świadectwa – zakończenia edukacji w klasach 1-3 i dyplom szkoły arystycznej.

Partnerzy projektu: Urząd Miasta i Gminy Swarzędz; Szkoła Podstawowa nr 3 im. Noblistów Polskich w Swarzędzu; Szkoła Baletowa Anny Niedźwiedź, Telewizja STK