Klasa patronacka

Klasa patronacka powstała, aby połączyć codzienną edukację z rozwojem artystycznym dziecka.

W trosce o rozwój swarzędzkich talentów! 

Już od września 2019 roku dzięki współpracy Szkoły Podstawowej nr 3 w Swarzędzu i Szkoły Baletowej Anny Niedźwiedź w Poznaniu rusza klasa  patronacka, w której uczniowie będą mogli bez problemów organizacyjnych łączyć edukację artystyczną z codziennymi obowiązkami.

Klasa patronacka – korzyści dla uczniów

Rozwój artystycznych zainteresowań uczniów bywa niekiedy mocno utrudniany przez organizacyjną codzienność:

  • późna pora końca lekcji, problemy z dojazdem (odległość Swarzędza od Poznania),
  • mnogość zawodowych i domowych obowiązków rodziców.

Czym jest klasa patronacka?

Klasa patronacka to unikatowe rozwiązanie na skalę kraju, którego celem jest zniwelowanie lub całkowite usunięcie wskazanych wyżej barier. Plan zajęć dla uczniów zostanie przygotowany w taki sposób, aby dzieci bezpośrednio po porannych zajęciach w szkole podstawowej zostały przewiezione autokarami na zajęcia artystyczne (taniec klasyczny, akrobatyka, streching) do szkoły baletowej (w ten sposób będą realizować lekcje wychowania fizycznego). Dzięki temu rodzice utalentowanych uczniów zostaną odciążeni – wysiłek organizacyjny (dojazdy, łączenie planu placówek) znajdzie się po stronie szkół.

 Zasady rekrutacji do klasy pod patronatem Szkoły Baletowej Anny Niedźwiedź są zgodne z zasadami naboru Szkoły Podstawowej nr 3 w Swarzędzu.