Współpraca edukacyjna

O projekcie „Razem wspieramy rozwój”

W ramach tego projektu proponujemy szkołom partnerską współpracę na rzecz wspierania rozwoju naszych wspólnych uczniów. Chcemy poprzez wymianę informacji oraz bliższe kontakty ze szkołami, do których chodzą uczniowie SBAN, stworzyć klimat współpracy umożliwiający wsparcie pasji i talentów młodych ludzi.

Uczniowie SBAN, zgodnie z przyjęta w szkole koncepcją kształcenia,  uczestniczą w spektaklach baletowych wystawianych na scenach Teatru Cortique i Teatru Wielkiego w Poznaniu oraz gościnnie w innych miastach. Odnoszą sukcesy, które powinny zostać zauważone, szczególnie w szkołach, w których zdobywają wykształcenie ogólne.

Współpracę ze szkołami macierzystymi rozumiemy jako wspólny wkład w rozwój edukacji artystycznej w aglomeracji poznańskiej. Idea ta jest praktycznym przykładem realizacji aktywności szkoły w obszarze 5 i 7 określonym w Rozporządzeniu MEN z dnia 11.08.2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.