Balet dla dzieci i młodzieży

 Zobacz, jak wygląda nasza szkoła!

Zapisy

  • Dzieci w wieku od 3-5 lat zapisywane są do poszczególnych grup na podstawie kolejności zgłoszeń.
  • Dzieci od 6 do 17 roku życia biorą udział w spotkaniu rekrutacyjnym.
  • Na czym polega spotkanie? Prowadzi je dyrektor Anna Niedźwiedź wraz z koordynatorami grup baletowych w naszej Szkole.

Podczas spotkania dzieci zapisywane są do poszczególnych klas i grup zgodnie z umiejętnościami i predyspozycjami. Zachęcamy do zapoznania się z profilami edukacyjnymi.

 

Pedagodzy podczas spotkania mogą również zaproponować rodzicom, aby ich dzieci rozpoczęły edukację na profilu Zawodowa Edukacja Baletowa, jeśli dzieci mają bardzo dobre warunki i predyspozycje, by rozpocząć naukę na tym profilu.