Balet dla dzieci i młodzieży

Dzieci w wieku od 3-5 lat zapisywane są do poszczególnych grup na podstawie kolejności zgłoszeń. Dzieci od 6 do 17 roku życia biorą udział w spotkaniu rekrutacyjnym. Na czym polega spotkanie? Prowadzi je dyrektor Anna Niedźwiedź wraz z koordynatorami grup baletowych w naszej Szkole.

Podczas spotkania dzieci zapisywane są do poszczególnych klas i grup zgodnie z umiejętnościami i predyspozycjami. Zachęcamy do zapoznania się z profilami edukacyjnymi.

Pedagodzy podczas spotkania mogą również zaproponować rodzicom, aby ich dzieci rozpoczęły edukację na profilu Zawodowa Edukacja Baletowa, jeśli dzieci mają bardzo dobre warunki i predyspozycje, by rozpocząć naukę na tym profilu.

Jak przygotować się do spotkania rekrutacyjnego? Zachęcamy do wypełnienia formularza zapisów i kontaktu z sekretariatem naszej szkoły.

SZCZEGÓŁY I INFORMACJE: 511 901 162