Egzaminy wstępne

Dzieci, które chcą kształcić się w trybie zawodowym zapraszamy na egzaminy w ramach profilu Zawodowej Edukacji Baletowej. Po rekrutacji informujemy o planie lekcji klasy, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

  • Nauka w Szkole trwa 9 lat.
  • Każde dziecko, które chce rozpocząć naukę w Niepublicznej Szkole Sztuki Tańca w Poznaniu bierze udział w egzaminie kwalifikacyjnym. 

Dla dzieci poniżej 8 roku życia utworzona została klasa elementarna -klasa N0.

Celem klasy elementarnej jest przygotowanie dzieci w wieku 6-7 lat do profesjonalnego kształcenia.

 

balet dla dzieci poznan

Egzamin wstępny do Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca w Poznaniu 

Egzamin wstępny do Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca w Poznaniu polega na sprawdzeniu predyspozycji do nauki tańca.

Podczas egzaminu sprawdzane są m.in.:

  • gibkość
  • giętkość
  • skoczność
  • muzykalność
  • kreatywność

Po egzaminie kandydat zostaje przypisany do klasy, która odpowiada jego umiejętnościom.

 

Balet w poznaniu to również edukacja zawodowa

Zajęcia 

Zajęcia na profilu zawodowym odbywają się w godzinach popołudniowych oraz w soboty. W procesie edukacji realizowane są przedmioty zawodowe praktyczne oraz wybrane przedmioty z dziedziny muzyki, charakteryzacji oraz historii tańca. 

  • W klasach I-III zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu,
  • W klasach IV-IX cztery razy w tygodniu.

Aby zapisać dziecko na profil zawodowy prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

rekrutacja do szkoły baletowej

 

Po wypełnieniu formularza prześlemy dokumenty, które należy wypełnić, aby wziąć udział w egzaminie wstępnym.