Egzaminy wstępne

Dzieci, które chcą kształcić się w trybie zawodowym zapraszamy na egzaminy w ramach profilu Zawodowej Edukacji Baletowej. Po rekrutacji informujemy o planie lekcji klasy, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Do Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca w Poznaniu uczniowie są  przyjmowani w drodze egzaminu kwalifikacyjnego po ukończeniu 6 roku życia.

Zajęcia na profilu zawodowym odbywają się w godzinach popołudniowych oraz w soboty. W procesie edukacji realizowane są przedmioty zawodowe praktyczne oraz wybrane przedmioty z dziedziny muzyki, charakteryzacji oraz historii tańca. 

  • W klasach I-III zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu,
  • W klasach IV-IX cztery razy w tygodniu.

Aby zapisać dziecko na profil zawodowy prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Formularz znajduje się TUTAJ

Po wypełnieniu formularza prześlemy dokumenty, które należy wypełnić, aby wziąć udział w egzaminie wstępnym.