Egzaminy wstępne

Zawodowa edukacja baletowa prowadzona jest w ramach Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca w Poznaniu (NSST).  Nauka na tym profilu edukacyjnym pozwala na uzyskanie dyplomu tancerza.

Niepubliczna Szkoła Sztuki Tańca w Poznaniu to osobna jednostka prowadzona przez Szkołę Baletową Anny Niedźwiedź.  Szkoła zarejestrowana jest w ewidencji niepublicznych szkół artystycznych, prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadzór pedagogiczny pełni Centrum Edukacji Artystycznej.

Do NSST uczniowie są  przyjmowani w drodze egzaminu kwalifikacyjnego po ukończeniu 6 roku życia.

Dzieci, które chcą kształcić się w trybie zawodowym zapraszamy na egzaminy w ramach profilu Zawodowej Edukacji Baletowej. Po rekrutacji informujemy o planie lekcji klasy, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

  • Nauka w Szkole trwa 9 lat.
  • Każde dziecko, które chce rozpocząć naukę w Niepublicznej Szkole Sztuki Tańca w Poznaniu bierze udział w egzaminie kwalifikacyjnym.
  • Dla dzieci poniżej 8 roku życia utworzona została klasa elementarna -klasa N0. Celem klasy elementarnej jest przygotowanie dzieci w wieku 6-7 lat do profesjonalnego kształcenia.

 

zapisy do szkoły baletowej

Egzamin wstępny do Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca w Poznaniu 

Egzamin wstępny do Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca w Poznaniu polega na sprawdzeniu predyspozycji do nauki tańca.

Podczas egzaminu sprawdzane są m.in.:

  • gibkość
  • giętkość
  • skoczność
  • muzykalność
  • kreatywność

Po egzaminie kandydat zostaje przypisany do klasy, która odpowiada jego umiejętnościom.

balet w poznaniu dla dzieci

 

Zajęcia 

Zajęcia na profilu zawodowym odbywają się w godzinach popołudniowych oraz w soboty. W procesie edukacji realizowane są przedmioty zawodowe praktyczne oraz wybrane przedmioty z dziedziny muzyki, charakteryzacji oraz historii tańca. 

  • W klasach 0-3 zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu
  • W klasach 4-9 cztery razy w tygodniu.

Aby zapisać dziecko na profil zawodowy prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

rekrutacja do szkoły baletowej

 

Po wypełnieniu formularza prześlemy dokumenty, które należy wypełnić, aby wziąć udział w egzaminie wstępnym.