Szanowni Państwo!

Witamy w Szkole Baletowej Anny Niedźwiedź! Stworzyliśmy ten poradnik, aby przybliżyć Państwu misję naszej szkoły i ułatwić pierwsze chwile w niej spędzone. Chętnie odpowiemy na każde z Państwa pytań – zapraszamy do kontaktu ze szkolną recepcją  i sekretariatem oraz do sprawdzania informacji zawartych pod kluczykiem (poniżej wyjaśniamy, co to za miejsce).

Dziękujemy za wybór naszej szkoły!

W jaki sposób komunikujemy się z rodzicami? Czym jest “kluczyk”? Gdzie mogę go znaleźć?

 

Kluczyk to specjalnie stworzona do kontaktu z rodzicami zakładka na naszej stronie internetowej.  Zawiera ona najważniejsze informacje związane z bieżącym życiem szkoły (terminy spektakli, prób, ogłoszenia o szkolnych wydarzeniach, zastępstwa) i stanowi podstawowe narzędzie kontaktu z rodzicami uczniów naszej Szkoły. “Kluczyk” jest chroniony hasłem, które ulega zmianie w październiku każdego roku szkolnego i jest rozsyłane do rodziców uczniów w wiadomości mailowej. Nie znasz hasła? Zapytaj o nie w recepcji lub szkolnym sekretariacie.

Zaznaczamy, iż oddzielne wiadomości mailowe związane z ważnymi szkolnymi wydarzeniami wysyłane są jedynie w wyjątkowych sytuacjach i nie stanowią one pełnego źródła informacji na temat życia szkoły. Każdy z rodziców jest zobowiązany do regularnego sprawdzania wiadomości pod kluczykiem – zawarte tam informacje mają charakter wiążący

ZALOGUJ SIĘ DO KLUCZYKA

W jaki sposób moje dziecko może zostać zaklasyfikowane do danej klasy?

 

Dzieci od 3 do 5 lat są przyjmowane wg kolejności zgłoszeń. Wszystkie 6-latki i starsze dzieci zapraszamy na rekrutację, którą prowadzi Pani Dyrektor Anna Niedźwiedź wraz z koordynatorami grup. Rekrutacja na profile: Edukacja Baletowa i Edukacja Artystyczno-Akrobatyczna jest odpłatna.

Dzieci, które chcą kształcić się w trybie zawodowym zapraszamy na egzaminy w ramach profilu Zawodowej Edukacji Baletowej (egzaminy są odpłatne – o cenę rekrutacji obowiązującą w danym roku szkolnym można zapytać recepcję lub sekretariat).

W jakim wieku można zapisać dziecko do szkoły?

 

Na zajęcia tańca klasycznego przyjmujemy dzieci już od 3 roku życia. Do klas akrobatycznych mogą dołączyć dzieci od 6 roku życia.

Jaki jest harmonogram zajęć, ile razy w tygodniu odbywają się lekcje?

 

Dzieci uczęszczające do najmłodszych klas w profilu Edukacja Baletowa przychodzą na lekcje dwa razy w tygodniu. Ich koledzy ze starszych klas niekiedy pojawiają się w szkole trzy razy w tygodniu. W profilu Zawodowa Edukacja Baletowa zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu, a od 3 klasy, cztery razy w tygodniu.

Uczniowie profilu Edukacja Artystyczno-Akrobatyczna pojawiają się w szkole dwa razy w tygodniu. 

Czy będzie rabat / mniejsza opłata za zajęcia w związku ze świętami?

 

Opłata za zajęcia jest stała przez cały rok szkolny, trwający od początku września do końca czerwca. Wszystkie dni wolne, święta oraz dodatkowe nieprzewidziane 4 dni wolne od zajęć ogłoszone przez Szkołę z innych przyczyn, zostały wkalkulowane w roczne czesne i opłata za miesiące krótsze pokrywa część dłuższych miesięcy. Czesne miesięczne jest więc wynikową 1/10 opłaty rocznej – dodatkowy rabat nie jest przyznawany.

Czy w związku z nieobecnością mojego dziecka, zostanie zmniejszona opłata za zajęcia? Czy istnieje możliwość odrabiania zajęć?

 

Ewentualna nieobecność ucznia, bez względu na przyczynę, nie jest powodem do odliczenia części opłat bądź całkowitego anulowania czesnego. Nie ma możliwości odrobienia zajęć w innej grupie, gdyż każda z nich posiada własny program.

Czy mogę wejść na salę i zobaczyć, co się dzieje i jak wygląda lekcja?

 

Rodzice uczniów uczęszczających do klas w profilach Edukacja Baletowa i Edukacja Artystyczno-Akrobatyczna otrzymują taką możliwość na koniec roku szkolnego w ramach tzw. lekcji pokazowej. W przypadku klas w profilu Zawodowa Edukacja Baletowa formą lekcji pokazowej jest otwarty egzamin, podczas którego rodzice mogą się podziwiać swoje dzieci.

Nie istnieje możliwość, aby rodzice pojawiali się na lekcjach w innych niż wskazane wyżej okazje, gdyż dekoncentruje to dzieci i negatywnie wpływa na efektywność zajęć.

Warto dodać, iż klasy drugie i starsze (w profilach Edukacja Baletowa, Zawodowa Edukacja Baletowa, Edukacja Artystyczno-Akrobatyczna) biorą udział w spektaklach organizowanych przez Szkołę w Teatrze Cortiqué Anny Niedźwiedź  i/lub Teatrze Wielkim. Dzięki udziałowi w widowisku rodzice mogę najpełniej podziwiać postępy swoich dzieci.

Czy moje dziecko będzie brało udział w spektaklu?

 

Każdy uczeń ma szansę wystąpić w spektaklu. Aby to uczynić, dziecko wraz ze swoją grupą uczy się choreografii pod nadzorem pedagoga oraz uczestniczy w dodatkowych próbach (każda z nich jest dodatkowo płatna 35 zł).

Jedynie duża absencja, brak zaangażowania oraz nie opłacenie zajęć przez opiekuna może wykluczyć z udziału w występach.

Wyjątek stanowią uczniowie klas, w których program nie zawiera lekcji tańca klasycznego, a jedynie inne zajęcia, np. wyłącznie akrobatykę oraz uczniowie pierwszych klas w profilu Edukacja Baletowa.

W jaki sposób mogę uzyskać informację o postępach mojego dziecka?

 

Mogą Państwo umówić się na konsultacje z Dyrekcją oraz Koordynatorami grup (odpowiednio do profili: Zawodowa Edukacja Baletowa, Edukacja Baletowa, Edukacja Artystyczno-Akrobatyczna). W tym celu prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu bądź recepcji Szkoły po uprzednim zapoznaniu się z kalendarzem konsultacji dostępnym pod kluczykiem.

Czy muszę usprawiedliwiać / zgłaszać wcześniej nieobecność mojego dziecka na lekcji?

 

Zawsze warto zgłosić z wyprzedzeniem, że dziecko nie pojawi się na lekcji. Taką wiadomość przekazujemy prowadzącym zajęcia. Jest to szczególnie istotne podczas przygotowywania choreografii.

W której szatni mogę przebrać moje dziecko?

 

Garderoby uczniów w profilach Edukacja Baletowa i Zawodowa Edukacja Baletowa znajdują się w przyziemiu szkoły. Grupy w profilu Edukacja Artystyczno-Akrobatyczna korzystają z szatni na trzecim piętrze.

Czy muszę zostać w szkole pomiędzy pierwszymi a drugimi zajęciami, które moje dziecko ma zaplanowane w danym dniu? Kto wówczas sprawuje nad nim opiekę?

 

Między zajęciami nie ma przerw. Pedagodzy przekazują sobie grupy pomiędzy poszczególnymi zajęciami, dlatego dzieci są pod stałą opieką nauczycieli. Jednakże w związku z tym zastrzegamy iż, pięć minut z każdych zajęć może być przeznaczone na czynności organizacyjne (m.in.przechodzenie między salami).

Jaki strój obowiązuje na zajęciach?

 

Uczniowie przychodzą na zajęcia odpowiednio przygotowani, obowiązują następujące zasady:

  1. związane włosy (na zajęcia z tańca klasycznego w kok, na inne zajęcia: spięte w sposób umożliwiający bezpieczne uczestniczenie w zajęciach),
  2. kostium ćwiczebny stosowny do rodzaju zajęć (na zajęcia z tańca klasycznego, akrobatyczne oraz wspomagające – jednolite stroje właściwe dla danych grup i klas określane przez dyrektora Szkoły – informację na ten temat uzyskają Państwo w sekretariacie szkoły, recepcji oraz w saloniku Baletowym),
  3. odpowiednie obuwie do ćwiczeń lub taneczne (na zajęcia z tańca klasycznego: jasne baletki, pointy, itp. zakładane bezpośrednio przed wejściem na salę) oraz ewentualnie ochraniacze na obuwie taneczne (zapewniające bezpieczeństwo, a przeznaczone do przechodzenia z garderób na sale baletowe i sale akrobatyczne).

Gdzie mogę kupić strój ćwiczebny dla mojego dziecka?

 

W szkole na drugim piętrze mieści się Salonik Baletowy, w którym można nabyć stroje do ćwiczeń (body,  bolerka, tuniki, baletki, rajstopy,). Płatność gotówką.

Gdzie i w jaki sposób mogę opłacić zajęcia?

 

Płatności za zajęcia można dokonywać przelewem na odpowiedni numer konta bankowego lub gotówką w recepcji. Uwaga – szkolny sekretariat nie przyjmuje opłat.

Uczniowie w profilach Edukacja Baletowa i Edukacja Artystyczno-Akrobatyczna:
4010 3000 1901 0985 3000 4200 92; Szkoła Baletowa Anny Niedźwiedź,  ul. Petera Mansfelda 4, 60-855 Poznań

Uczniowie w profilu Zawodowa Edukacja Baletowa:
61 1030 0019 0109 8503 0004 3213; Niepubliczna Szkoła Sztuki Tańca, ul. Petera Mansfelda 4, 60-855 Poznań

Gdzie mogę zaparkować?

 

Niestety Szkoła nie posiada własnego parkingu. Wokół budynku zlokalizowane są nienależące do nas nieliczne parkingi prywatne lub publiczne (dla ułatwienia przygotowaliśmy mapkę, na której zaznaczyliśmy te miejsca).

Zachęcamy także Państwa do korzystania z komunikacji miejskiej, co pozwoli uniknąć problemów z parkowaniem. Najbliżej szkoły znajdują się przystanki Rynek Jeżycki, Kościelna, Poznańska. Za pośrednictwem niniejszych stron internetowych można sprawdzić sposób dojazdu do naszej szkoły.

ROZKŁADY JAZDY MPK

STRONA JAK DOJADĘ?