Program nauczania

Umów się na spotkanie rekrutacyjne! Kliknij TUTAJ

Niepubliczna Szkoła Sztuki Tańca w Poznaniu – profil zawodowy Szkoły Baletowej Anny Niedźwiedź. Programy nauczania tworzone są w oparciu o programy kształcenia szkół państwowych. Gwarantuje to pełną edukację baletową i wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, które wiążą swoją przyszłość z profesjonalną karierą sceniczną. Elementem wyróżniającym kształcenie w naszej szkole jest edukacja poprzez praktykę sceniczną. Absolwent naszej szkoły jest w pełni wykształconym artystą baletu.

Szkoła zarejestrowana jest w ewidencji niepublicznych szkół artystycznych, prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (nr 619/32/2012). Nadzór pedagogiczny pełni Centrum Edukacji Artystycznej, co stanowi dodatkową gwarancję najwyższych standardów nauczania.
Po jej ukończeniu i zdaniu egzaminu dyplomowego, każdy absolwent otrzymuje tytuł tancerza. 

Nauka w Szkole trwa 9 lat. Każde dziecko, które chce rozpocząć naukę w Niepublicznej Szkole Sztuki Tańca w Poznaniu bierze udział w egzaminie kwalifikacyjnym. Dla dzieci poniżej 8 roku życia utworzona została klasa elementarna. Jej celem jest przygotowanie dzieci w wieku 6-7 lat do profesjonalnego kształcenia. 

Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych. W procesie edukacji realizowane są przedmioty zawodowe obowiązkowe oraz wybrane przedmioty uzupełniające. Szkoła Baletowa Anny Niedźwiedź jako jedyna szkoła baletowa w Europie posiada własny teatr – Teatr Cortiqué Anny Niedźwiedź. Na deskach teatru uczniowie prezentują swoje umiejętności w profesjonalnych spektaklach, zdobywając praktykę sceniczną. 

W klasach I-III zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu, w klasach IV-IX cztery razy w tygodniu.

Po ukończeniu edukacji absolwent Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca w Poznaniu:

 • operuje różnymi technikami tańca,
 • zna historię rozwoju sztuki tańca i historii muzyki w Polsce i na świecie,
 • zna zasady interpretacji i kreowania postaci scenicznych,
 • umie pracować w zespole,
 • posiada niezbędne kwalifikacje do występów na profesjonalnych scenach.

Przedmioty w 9-cio letnim toku nauczania Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca w Poznaniu

 • taniec klasyczny
 • taniec ludowy i charakterystyczny
 • partnerowanie
 • jazz
 • praktyki sceniczne
 • rytmika
 • stretching
 • contortion
 • akrobatyka
 • umuzykalnienie
 • audycje muzyczne
 • historia tańca
 • zasady charakteryzacji (warsztatowo)
 • techniki uzupełniające

Przedmioty podstawowe

 • taniec klasyczny
 • taniec ludowy i charakterystyczny
 • jazz
 • taniec współczesny
 • partnerowanie
 • rytmika
 • praktyki sceniczne
 • akrobatyka

Przedmioty uzupełniająco-wspomagające

 • stretching
 • contortion
 • zasady charakteryzacji (warsztatowo)

Przedmioty teoretyczne

 • umuzykalnienie
 • audycje muzyczne
 • historia tańca

Zajęcia dodatkowe

 • akrobatyka aerial (koło/trapez, szarfa)

Podstawa programowa kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, zasady klasyfikowania i promowania uczniów realizowane są według rozporządzeń Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Rozporządzenie z dnia 6 września 2017 r. z późniejszymi zmianami  (Dz.U. 2017 poz. 1793).
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja 2018 r. z późniejszymi zmianami   (Dz.U. 2018 poz.1023).