Klasa elementarna

Klasa elementarna to nowy etap edukacyjny w Szkole Baletowej Anny Niedźwiedź w Poznaniu. Celem utworzenia klasy jest przygotowanie dzieci w wieku 6-8 lat do profesjonalnego kształcenia zawodowego w Niepublicznej Szkole Sztuki Tańca w Poznaniu.

Klasa elementarna powstała z myślą o dzieciach, które wcześniej miały z techniką tańca klasycznego styczność w niewielkim stopniu, a także uczniów profilu niezawodowej edukacji baletowej (SBAN). Do nowo utworzonych klas będą uczęszczać uczniowie o zbliżonych umiejętnościach i predyspozycjach.

Kształcenie zawodowe w klasie elementarnej

Nauka w klasie elementarnej daje możliwość wszechstronnego rozwoju dziecka przed podjęciem decyzji o kontynuowaniu nauki na profilu zawodowym NSST. Szkoła Baletowa Anny Niedźwiedź jest szkołą artystyczną II stopnia. Wszystkie zajęcia, również na profilu zawodowym, odbywają się w trybie popołudniowym. 

Tygodniowy plan zajęć w nowo utworzonej klasie będzie obejmował:

  • zajęcia tańca klasycznego – 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny
  • zajęcia rytmiki – 1 raz w tygodniu po 45 minut
  • zajęcia akrobatyki – 1 raz w tygodniu po 1 godzinie
  • stretching – 1 raz w tygodniu po 30 minut

Prowadzącymi zajęcia są m.in. wykwalifikowani pedagodzy i choreografowie tańca klasycznego. Po odbyciu rocznej edukacji w klasie elementarnej uczniowie będą przygotowani do rozpoczęcia 9-letniego cyklu kształcenia na profilu zawodowym.

Korzyści dla uczniów klasy elementarnej

Dzięki klasie elementarnej w zajęciach mogą uczestniczyć dzieci na podobnym poziomie rozwoju psychomotorycznego. W ten sposób w jednej grupie znajdą się uczniowie, którzy będą przygotowywać się do profesjonalnego kształcenia w Niepublicznej Szkole Sztuki Tańca w Poznaniu, profilu zawodowego Szkoły Baletowej Anny Niedźwiedź.

Jakie korzyści daje podjęcie edukacji w klasie elementarnej?

  • wdrażanie nawyku koncentracji,
  • nauka umiejętności pracy w grupie oraz integracji z rówieśnikami,
  • możliwość realizowania choreografii wykorzystywanych w profesjonalnych spektaklach teatralnych,
  • wspieranie aktywności i mechanizmów uczenia się dziecka,
  • rozwój artystycznych pasji i zdolności.

Wszystkie zajęcia w klasie elementarnej będą odbywać się w siedzibie  Szkoły Baletowej Anny Niedźwiedź w Poznaniu