Zapisy do szkoły baletowej

Zapisy do szkoły baletowej już się rozpoczęły. Na zajęcia tańca klasycznego czy akrobatyki zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych!

Zapisy do Szkoły Baletowej Anny Niedźwiedź są prowadzone na nowy rok szkolny 2023/2024. Jeśli Twoje dziecko kocha taniec, jest to najlepszy moment, aby kontynuowało swoją pasję w sali baletowej.

Aby zapisać się do Szkoły Baletowej Anny Niedźwiedź należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Szkoła Baletowa Anny Niedźwiedź – profile

Dzieci i młodzież mogą uczyć się w naszej szkole na trzech profilach:

  • Edukacja baletowa – zajęcia dla dzieci i młodzieży jako hobby, dające możliwość występów na profesjonalnej scenie teatralnej. 
  • Zawodowa edukacja baletowa – uzyskanie zawodowego dyplomu tancerza i zdobycie doświadczenia scenicznego już w bardzo młodym wieku. 
  • Edukacja artystyczno – akrobatyczna – zajęcia, które rozwijają umiejętność równowagi, zręczności i koordynacji ruchowej z możliwością ich  prezentacji przed oczami publiczności.

Zapisy do szkoły baletowej na zajęcia dodatkowe

Edukacja baletowa to dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży. Nauka na tym etapie wiąże się z udziałem dzieci w spektaklach Szkoły Baletowej Anny Niedźwiedź. Jest to doskonałe narzędzie edukacji dziecka i sposób kształtowania jego kompetencji społecznych. 

  • Dzieci od 3 do 5 lat są przyjmowane wg kolejności zgłoszeń. 
  • Dzieci od 6 roku życia biorą udział w spotkaniu rekrutacyjnym. Podczas spotkania komisja ocenia indywidualne predyspozycje ucznia i proponuje grupę zajęciową, w której dziecko ma największe szanse na rozwój.

Zapisy do szkoły baletowej – uzyskanie dyplomu zawodowego tancerza

Zajęcia na profilu zawodowym odbywają się w godzinach popołudniowych. W procesie edukacji realizowane są przedmioty zawodowe praktyczne oraz wybrane przedmioty z dziedziny muzyki, charakteryzacji oraz historii tańca.

Szczegóły dotyczące tego profilu można znaleźć TUTAJ

Balet dla dorosłych w Poznaniu

Na zajęcia tańca klasycznego zapraszamy także dorosłych! Proponujemy zajęcia:

  • jogi
  • pilates
  • tańca klasycznego

Zapisy do szkoły baletowej

Aby zapisać się do Szkoły Baletowej Anny Niedźwiedź należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

rekrutacja do szkoły baletowej

W przypadku pytań o szczegóły związane z rekrutacją prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły.