Klasa patronacka

Klasa patronacka Szkoły Baletowej Anny Niedźwiedź ma wspierać rozwój talentów oraz zlikwidować bariery, przed którymi stają rodzice uczniów zainteresowanych rozwojem artystycznym. 

Już od nowego roku szkolnego 2019 roku dzięki współpracy Szkoły Podstawowej nr 3 w Swarzędzu i Szkoły Baletowej Anny Niedźwiedź w Poznaniu rusza klasa  patronacka, w której uczniowie będą mogli bez problemów organizacyjnych łączyć edukację artystyczną z codziennymi obowiązkami.

Obecnie trwają przygotowania do rekrutacji, która odbędzie się na wiosnę. Uwaga – liczba miejsc ograniczona.

W TROSCE O ROZWÓJ SWARZĘDZKICH TALENTÓW!

Partnerzy projektu: Urząd Miasta i Gminy Swarzędz; Szkoła Podstawowa nr 3 im. Noblistów Polskich w Swarzędzu; Szkoła Baletowa Anny Niedźwiedź, Telewizja STK

Czym jest klasa patronacka Szkoły Baletowej Anny Niedźwiedź?

Cel projektu

Celem projektu jest zapewnienie uczniom z terenu gminy Swarzędz możliwości pogodzenia edukacji szkolnej (zgodnej z podstawą programową) w publicznej placówce oświatowej, z udziałem w procesie edukacyjnym wg autorskiej koncepcji wszechstronnej edukacji artystycznej.

Utworzenie artystycznej klasy patronackiej ma wspierać rozwój talentów oraz zlikwidować bariery, przed którymi stają rodzice uczniów zainteresowanych rozwojem artystycznym. Wspieranie talentów będzie odbywać się m.in. poprzez naukę tańca, czy akrobatyki.

O idei

Pomysł znalezienia nowego rozwiązania organizacyjnego, umożliwiającego uczniom rozwój zainteresowań i talentów, zrodził się w wyniku wieloletnich obserwacji uczniów Szkoły Baletowej Anny Niedźwiedź, konsultacji z ich rodzicami, a także obserwacji zmian dokonujących się obecnie w edukacji.

Coraz trudniej jest pogodzić uczniom szkół publicznych rozwój pasji i zainteresowań, odbywający się podczas popołudniowych zajęć, z planem zajęć szkolnych.

Na przeszkodzie stoją przede wszystkim:

 • uwarunkowania szkół publicznych (np. późno kończące się lekcje),
 • poważne problemy z dojazdem (obciążenie rodziców obowiązkami i wszechobecne korki),

Z tych doświadczeń narodził się pomysł utworzenia partnerstwa organizacyjnego szkół – placówki publicznej, zainteresowanej prowadzeniem autorskiej klasy i placówki prywatnej, od lat z powodzeniem  prowadzącej edukację artystyczną i skutecznie rozwijającej talenty dzieci i młodzieży. Współpraca dotyczy przede wszystkim utworzenia klasy patronackiej  o profilu artystyczno-ruchowym w szkole publicznej dla uczniów gminy Swarzędz, a następnie kooperacji obu szkół w takich obszarach jak:

 • tworzenie wspólnego planu zajęć, który umożliwi optymalne łączenie edukacji ogólnej (np. odbywającej się do południa) i artystycznej (np. zajęcia popołudniowe),
 • transportu uczniów między siedzibami obu instytucji,
 • działania na rzecz popularyzacji informacji o w/w innowacji oświatowej,
 • prowadzenie rekrutacji,
 • realizowanie zajęć  z wychowania fizycznego w formie zajęć baletowych lub akrobatycznych,
 • udział uczniów  w spektaklach teatralnych przygotowywanych przez SBAN.

Wszystkie powyższe działania mają na celu stworzenie optymalnych warunków do harmonijnego rozwoju uczniów, zarówno w dziedzinie edukacji ogólnokształcącej jak artystycznej.

Klasa patronacka Szkoły Baletowej Anny Niedźwiedź- korzyści dla ucznia

Korzyści płynące z edukacji artystycznej są ogromne! Jej efekty od ponad dwudziestu pięciu lat można obserwować, przyglądając się absolwentom Szkoły Baletowej Anny Niedźwiedź, śledząc nie tylko kariery tych, którzy postanowili zawodowo związać się ze scenicznym światem, ale przede wszystkim losy osób, dla których edukacja artystyczna była doświadczeniem, inspiracją, wyzwaniem. 

Jakie korzyści daje uczniowie realizacja planu przewidzianego dla klasy patronackiej?

 • rozwój osobowości i talentu artystycznego
 • szansa na odkrycie swojej pasji,
 • gromadzenie niezwykłych doświadczeń i inspiracji
 • młodzież ta lepiej radzi sobie z codziennymi obowiązkami (nabyła i rozwinęła umiejętność planowania)
 • oraz bardziej wytrwale od rówieśników dąży do obranych celów (artystyczna praca nauczyła ich konsekwencji).
 • pełne pasji ćwiczenia na salach baletowych i akrobatycznych oraz możliwość tworzenia profesjonalnego spektaklu teatralnego
 • (kształcenie według unikalnej metody, którą stworzyła Anna Niedźwiedź) pozwalają młodym miłośnikom scenicznego świata poznać siebie samych, odkryć artystyczne predyspozycje i rozwinąć nie tylko taneczno-akrobatyczne umiejętności.

 Zasady rekrutacji do klasy pod patronatem Szkoły Baletowej Anny Niedźwiedź są zgodne z zasadami naboru Szkoły Podstawowej nr 3 w Swarzędzu.